Thai  Thai

รีวิว วังจันทนริเวอร์วิว

รีวิว วังจันทนริเวอร์วิว

รีวิว วังจันทนริเวอร์วิว
รีวิว วังจันทนริเวอร์วิว

วังจันทนริเวอร์วิว มีห้องทั้งหมด 114 ห้อง ลักษณะของห้องนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมที่หลาหลาย เช่น ประชุมบริษัท จัดเลี้ยงรับรอง งานแต่งงาน งานพบปะสังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่า งานจัด แสดงสินค้า สัมมนาทางวิชาการ

Thai
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com